Clubreglement

Clubreglement


Inschrijving


Elk nieuw lid kan gebruik maken van 2 gratis proeflessen bij de start van het seizoen. Volg de richtlijnen van inschrijving en de betaling van de inschrijving nauwkeurig. Een lid is pas definitief ingeschreven na betaling. Het lidgeld wordt bij vroegtijdig stoppen (om welke reden ook) niet terugbetaald.


Trainingen


Van de gymnast wordt verwacht dat hij/zij tijdig aanwezig is op de training; het materiaal helpt opzetten en na de training het materiaal helpt opruimen. Eten en drinken (behalve water) in de turnzalen is verboden. Er wordt niet gesnoept (ook geen kauwgom) tijdens de lessen. Alcohol, roken en drugs zijn ten strengste verboden. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen. Voor de wedstrijdgroepen wordt een aparte regeling uitgewerkt. Er worden geen toeschouwers in de zaal toegelaten. De trainingen kunnen wel gevolgd worden vanuit de cafetaria (tijdens openingsuren cafetaria).


Kledij


In de turnlessen draagt men een short met T-shirt of een turnpak. Men turnt op blote voeten of evt. met lichte pantoffels. De haren worden netjes samengebonden. De competitiegymnasten zijn verplicht om te beschikken over een turnpak en een clubtraining.

Wat is verboden : trainen in rok of jeansbroek, juwelen (oorringen, kettingen, armbandjes - ook vriendschapsbandjes of festivalbandjes), uurwerken. Waardevolle voorwerpen zoals GSM, uurwerken, etc.... laat je best thuis. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, beschadiging of verlies.


Materiaal


Hou het turnmateriaal, de turnzaal, kleedkamers, toiletten en gangen proper en netjes. Afval deponeer je in de vuilbak. Loop nooit met buitenschoeisel in de zalen en zeker niet over de turnmatten. Draag steeds zorg voor het turnmateriaal. Moedwillige beschadiging wordt bestraft met uitsluiting of schorsing. De kosten kunnen teruggevorderd worden. Kijk goed bij het verlaten van de kleedkamer of je al je spullen en kledij meegenomen hebt.


Extra reglement voor wedstrijdgymnasten


  • Gymnasten die een wedstrijdseizoen starten, maken hun wedstrijdseizoen ook af.
  • Wedstrijdgymnasten zijn op alle trainingen aanwezig. Uitzonderingen bij examens, communies, … (maar verwittig de trainer(s) bij afwezigheid!).
  • Wedstrijdgymnasten nemen deel aan alle wedstrijden die voor hun niveau georganiseerd worden. Bij kwetsuur of ziekte brengen zij op de dag van de wedstrijd een doktersbriefje binnen. Zoniet zal de boete aan de gymnasten worden doorgerekend.
  • Let op bij het gebruik van medicatie in het wedstrijdseizoen, raadpleeg je huisarts om zeker te zijn dat de gebruikte middelen niet op de verboden lijst voorkomen! Iedereen kan immers ten alle tijde getest worden. Zie ook Dopinglijn.
  • Binnen de competitie worden per discipline specifieke afspraken gemaakt. De gymnasten en de ouders zijn verplicht deze afspraken te volgen.

Gedrags- en ethische code vind je HIER